Company coach

VirksomhedsCoach – Firmaets Coach – Professionel Erhvervscoach

Få tilknyttet en ekstern, professionel coach. Effektive og glade medarbejdere, der udvikler sig, er gode medarbejdere.

Der er god fornuft og forretning i – og det kan have en markant effekt – at have eksterne, professionelle parter, som en firmacoach eller Professionel Erhvervscoach tilknyttet firmaet. Her kan coachen bruges til

Mere til flere

  • Facilitering af møder og processer
  • Peptalk og indlæg på afdelingsmøder, til firmaarrangementer og kick-off
  • Undervisning, workshops og temadage

Men kan i den grad også bruges til

1:1 individuel coaching – som enkeltsessioner eller forløb

  • – alt fra dem, der ikke klarer sig så godt og skal have et venligt skub i den rigtige retning
  • – til dem, der ønsker udvikling af kompetencer, styrker, kommunikationsfærdigheder, konflikthåndteringsværktøjer, forandringsparathed mm
  • – til high performere, der ønsker fokus og udvikling, og som firmaet ikke vil af med, men ønsker at sikre sig, at de bliver

Sparringspartner, konsulent og coach for ledelsen på flere niveauer!

Nogle vælger en fast ugedag eller fast dag om måneden, hvor coachen(e) er i virksomheden og hvor alle – eller udvalgte – medarbejdere – høj som lav – booker sessioner. Enten som ’mental massage’ eller led i forløb og strategi. Når rammerne er på plads, booker medarbejdere sessioner direkte med deres personlige coach. Her drøfter vi mål og udbytte, og sammen laver vi en plan.

Der afholdes 1 times inspirationsmøde i virksomheden for medarbejderne.

Andre har ledere eller HR som den koordinerende enhed med hensyn til at lave rammer og aftaler for hvem, der kan eller skal have glæde af coaching og aftalte timer. Forløbene er definerede, aftalt i pakker, enten på forhånd som koncepter eller individuelt aftalt fra gang til gang.

Og andre igen har coachen tilknyttet bestemte temaer – f.eks. ledelsesudvikling, stress, forandringer, kommunikation, trivsel og arbejdsglæde, kompetenceudvikling, effektiviseringer, fokusperioder i f.eks. salgsafdelingen mm.

Download pdf om FirmaCoach

“Vi har i en årrække haft – og har stadig – Susanne Veistrup tilknyttet som erhvervscoach i virksomheden til salg, ledelse på alle niveauer samt til udvalgte medarbejdere. Jeg kalder Susanne for “Miss Boost,” da jeg både kan se på medarbejderne og på bundlinjen, når hun har været her. Jeg kan varmt anbefale Susanne, hendes energi, nærvær og fokus.”
– Niels Henrik Rasmussen, CEO, Board and Founder of Secunia

”Susanne har de seneste 3 år været en fast del af den eksterne stab, som vi har været heldige at have tilknyttet firmaet. Vi har benyttet os af ledelsesudvikling, ledelsescoaching og –feedback på højt niveau, coaching og undervisning ifm. bl.a. kommunikation, coaching af udvalgte medarbejdere med individuelle mål samt afholdelse af en yderst vellykket stress workshop for hele firmaet og efterfølgende konsulentassistance til indførelse af stresspolitik. Endvidere har Susanne håndteret stressramte medarbejdere på alle stadier med stor indsigt, på en kærlig og samtidig autoritær måde og med fremragende resultater og altid til alles store tilfredshed. Jeg kan varmt anbefale hende til virksomheder og enkelt personer”
– Per Sørensen, CEO Colt Telecom

Se flere referencer og kontakt for mere inspiration.