OutplacementCoaching

Outplacement – nyt job

Det hænder, at virksomheder må afskedige udvalgte medarbejdere eller hele afdelinger og divisioner.

Flere og flere tilbyder i denne sammenhæng outplacement, som et genplaceringsforløb hos en ekstern, professionel leverandør. Så får både de(n) afskedigede signalet: ”Vi er kede af, at måtte afskedige dig, og vil gerne give dig hjælp til at komme videre!” Og tilbageværende medarbejdere opfanger signalet: ”Det er en ”ordentlig” virksomhed, jeg arbejder for. En, der føler ansvar for sine medarbejdere, og som jeg – selv i svære situationer – kan være stolt af”.

Her tilbydes et Outplacementforløb – der gennem de seneste 12 år – og med succes – er blevet meget populært. Et velgennemtænkt, kompetent og kombineret koncept, der består af et ”traditionelt outplacementforløb” –  tilføjet coaching, hvor det er relevant. Dette er yderst effektfuldt, berigende og kompetenceløftende.

Et struktureret, gennemprøvet forløb, med stor succes og misundelsesværdig hit-rate. Individuelt tilpasset den enkelte kandidat (som klienten kaldes i dette forløb) og med højt udbytte – ikke bare undervejs – men også efterfølgende. En stærk, mere bevidst medarbejder godt videre i næste job kan jo blive en god ambassadører for det tidligere firma. Og kandidaten har nu en udvidet værktøjskasse, indsigter og bevidsthed om egen kraft og egne styrker, interesse- og fokusområder – ofte med følelsen af, at det gik bedre end forventet og med et bedre resultat end frygtet. Endvidere en langt større chance for et job. 127 afsluttede forløb med 125 i arbejde – taler stærkt.

Det kan godt være at du, som afskediget, blot ønsker at skifte arbejdsgiverens navn ud på lønsedlen med et nyt. Men inden vi går til CV-opbygning, -skrivning og ansøgning, gavner det dig at håndtere den psykologiske del (krise og faser) i det at blive fyret. Dernæst får du en skarp afklaring – og dette har en værdifuld effekt i det videre forløb.

Afklaringsfasen

I denne første del stiller du skarpt på interesser, stærke og svage sider, glæde og trivsel, personlige egenskaber og faglige kompetencer, færdigheder, erfaring, værdier og motivation. Dette giver dig et jobfundament, hvor du bliver klar på, hvad der skal til for at trives, have arbejdsglæde og for at møde den fine balance mellem udfordringer og kompetencer, der giver høj effektivitet og arbejdsglæde. Det giver indsigter og ruster dig til en søgen efter det rette job.

CV, interview, viden og kompetenceklarhed samt målrettethed er ofte anderledes og langt bedre, end hvis du var startet med at gå direkte til CV-delen.

Planlægnings- og eksekveringsfasen

Ansøgning og CV skal nu opbygges, tilrettes og målrettes (med god brug af udbyttet fra afklaringsfasen). Dernæst laves en go-to-market plan og en søgestrategi mm. Du informeres om netværk og betydning af dette, jobmarkedet lige nu, tilgang og muligheder, job-databaser og -agenter. Dernæst undervises/coaches i interview teknik og forhandling. Under hele forløbet motiveres og støttes du i processen og evt. behov for professionel coaching undervejs tilføres.

Outplacementforløbet skræddersys individuelt til dig, da behov for støtte, indsats og fokus er yderst forskelligt.

Der er forskellige pakker, hvor indhold, moduler samt længde og mængde varierer. Dette giver virksomheden mulighed for at vælge og differentiere. Send mail til info@veistrup.dk og få tilsendt oversigter og inspiration.

Målgruppe: IT- & Televirksomheder, Medicinal/Pharma branchen/den farmaceutiske industri og den finansielle sektor samt IT-medarbejdere og ledere generelt.

Flere af vore kandidater, der tidligere også har været igennem de traditionelle outplacement forløb, beretter om langt større udbytte og tilfredshed med denne form og fremgangsmåde.

“Jeg har haft et job Outplacement forløb med Susanne, og det har været fantastisk lærerigt. Jeg har fået uvurderlig støtte til at komme godt igennem den første fase, hvor jeg har følt mig vred og ked af det. Jeg har fået hjælp til at udfærdige et attraktivt CV, som er blevet perfekt, og jeg har fået god respons på det. Jeg har faktisk været så heldig, at jeg har fået et nyt job, formet til mig. Jeg føler mig godt klædt på til at komme videre i min karriere. Det er vigtigt for mig at være glad og tænke positive tanker om mig selv og min fremtid, og det har Susanne også hjulpet mig meget med. Hun har skubbet mig i den rigtige retning og givet mig en masse gode opgaver, der har sat tanker i gang. Jeg har også gjort brug af nogle gode interview teknikker, som har været medvirkende til, at jeg nu har fået et godt job. Det har alt i alt været et rigtig godt coach forløb, hvor jeg har lært meget om mig selv. Stor tak til Susanne :-)”
– Brigitte Hansen, Sandoz A/S

”Allerbedst og vigtigst for mig, har det været at blive bevidst om mine ”blinde vinker” – kompetencer og egenskaber, som jeg ikke havde tillagt betydning eller taget selvfølgeligt. Det viste sig at være dem, der i sidste ende var bedste ”salgsargumenter” i jobsamtalen, som førte til job.”
– Dida Leonhardt, Odense Kommune

”Det var et rigtig godt match med coachen, der har masser af empati. Det gjorde forløbet til en glæde og en øjenåbner. Jeg fik et godt job og hurtigt. Jeg har lært så meget, som jeg kan bruge til meget andet. Enkelte sætninger fra forløbet, bruger jeg stadig den dag i dag. Jeg tænker tilbage på det som yderst positivt. Alle burde have en coach. Det, Susanne kan give, bl.a. til at tænke anderledes, er guld værd for virksomheden.”
– Jette Storm, ScanJour

Se flere referencer og kontakt for mere inspiration.