Veistrup & Co

Outplacement

Outplacementforløb – nyt job

Det hænder, at virksomheder må afskedige udvalgte medarbejdere eller hele afdelinger og divisioner. Flere og flere tilbyder i denne sammenhæng outplacement som et genplaceringsforløb hos en ekstern, professionel leverandør. Så får både den afskedigede signalet: ”Vi er kede af, at måtte afskedige dig, og vil gerne give dig hjælp til at komme videre!” Og tilbageværende medarbejdere opfanger signalet: ”Det er en ”ordentlig” virksomhed, jeg arbejder for. En, der føler ansvar for sine medarbejdere, og som jeg – selv i svære situationer – kan være stolt af.” Jeg tilbyder et outplacementforløb, der gennem de seneste 15 år og med succes er blevet meget populært. Et velgennemtænkt, kompetent og kombineret koncept, der består af et ”traditionelt outplacementforløb” – tilføjet coaching, hvor det er relevant. Dette er yderst effektfuldt, berigende og kompetenceløftende. Et struktureret, gennemprøvet forløb, med stor succes og misundelsesværdig hit-rate. Individuelt tilpasset den enkelte kandidat (som klienten kaldes i dette forløb) og med højt udbytte – ikke bare undervejs – men også efterfølgende. En stærk, mere bevidst medarbejder godt videre i næste job kan jo blive en god ambassadør for det tidligere firma. Og kandidaten har nu en udvidet værktøjskasse, indsigter og bevidsthed om egen kraft og egne styrker, interesse- og fokusområder. Ofte med følelsen af, at det gik bedre end forventet og med et bedre resultat end frygtet. Endvidere en langt større chance for et job. 137 afsluttede forløb med 135 i arbejde taler stærkt. Det kan godt være at du som afskediget blot ønsker at skifte arbejdsgiverens navn ud på lønsedlen med et nyt. Men inden vi går til CV-opbygning, -skrivning og ansøgning, gavner det dig at håndtere den psykologiske del med de kriser og faser, der ligger i det at blive fyret. Dernæst får du en skarp afklaring – og dette har en værdifuld effekt i dit videre forløb.

"Flere af vore kandidater, der tidligere også har været gennem de traditionelle outplacement forløb, beretter om langt større udbytte og tilfredshed med denne form og fremgangsmåde."

Overhead workspace

Afklaringsfasen

I denne første fase stiller vi skarpt på dine interesser, stærke og svage sider, glæde og trivsel, personlige egenskaber og faglige kompetencer, færdigheder, erfaring, værdier og motivation.

Dette giver dig et jobfundament, hvor du bliver klar på, hvad der skal til for at trives, have arbejdsglæde og for at møde den fine balance mellem udfordringer og kompetencer, der giver høj effektivitet og arbejdsglæde. Det giver indsigter og ruster dig i din søgen efter det rette job.

CV, interview, viden og kompetenceklarhed samt målrettethed er ofte anderledes og langt bedre, end hvis du var startet med at gå direkte til CV-delen.

Planlægnings- og eksekveringsfasen

Her opbygger, tilretter og målretter du din ansøgning og CV med god brug af udbyttet fra afklaringsfasen. Dernæst laver vi en go-to-market plan og en søgestrategi mm. Du informeres om netværk og betydning af dette, jobmarkedet lige nu, tilgang og muligheder, jobdatabaser og -agenter. Efter det underviser/coacher jeg dig i interviewteknik og forhandling. Under hele forløbet motiverer og støtter jeg dig i processen evt. med supplement af professionel coaching undervejs. Outplacementforløbet bliver skræddersyet individuelt til dig, da behov for støtte, indsats og fokus varierer yderst meget fra person til person. Jeg tilbyder forskellige pakker, hvor indhold, moduler samt længde og mængde varierer. Dette giver virksomheden mulighed for at vælge og differentiere. Send en mail til mig på susanne@veistrup.dk og få tilsendt oversigter og inspiration. Målgrupper IT- & televirksomheder, medicinal-/pharmabranchen/den farmaceutiske industri og den finansielle sektor samt IT-medarbejdere og ledere generelt.
working