Veistrup & Co

Karrierecoaching​

Er du det rette sted?

Få et spændende og udbytterigt karriereudviklingsforløb, der gør dit syn på din karriere – eller valg af karrierevej fremadrettet – tydeligere, mere interessant og motiverende – på kort tid.

Jeg vil råde dig til at vælge din karrierecoach med omhu, for det betaler sig. Nogle mener endda, at enhver med respekt for sig selv og sin karriere har en kompetent og erfaren karrierecoach tæt på sig.

Uanset om du ser dit arbejds- og erhvervsaktive liv som et job, en karriere eller et kald, er det i denne sammenhæng betegnet under ét; Karriere.

Fakta er, at vi tilbringer en meget stor del af vores liv på arbejde. Både mentalt og fysisk. Og vi har forskellige krav til, hvad det skal indeholde samt give os og vores karriere.

Det er en stor og vigtig del af dit liv og identitet samt kilden til god energi, når det går godt. Omvendt kan det være kilden til masser af dårlig energi og frustration, når det ikke går godt.


Er du det rette sted og med de rigtige kompetencer, udfordringer, indhold, udvikling og retning? Hvor tilfreds er du med det?

"7 ud af 10, der kommer til os for karrierecoaching, ender med at blive i jobbet og udvikle det – indføre små ændringer, der gør den store forskel. Og stortrives med det."

Businessman talking on cell phone

Udvikling, afklaring,
retning og karriere

Har du et ønske om, at din karriere skal udvikle sig? Og i givet fald til hvad og hvor? Ved du, hvad du vil? Og kan? Ved du, hvad der giver energi og motiverer dig? Hvad har du af karrieremål? Har du overhovedet tænkt på din karriere og taget temperaturen og status på den for nyligt?

Med enkle øvelser, modeller og sessioner finder du hurtigt frem til nogle gode, interessante svar.

Nogle indser, at det, de ønsker sig og brænder for ikke lader sig gøre der, hvor de er eller i den virksomhed, hvor de er – og de kommer også videre.

Det kan også være det, der bragte dig i flow i din karriere tidligere bare ikke er spændende længere. Måske savner du udfordringer? Måske savner du nye karriereveje? Måske savner du sparring og en karrierecoach, der kan ”skubbe lidt til pick-up’en”?

Flere af dem, jeg har haft i outplacement– eller stress– forløb, kunne have undgået dette, hvis vi havde haft et karrierecoachingforløb tidligere.  

Interessant tanke! 

Heldigvis vælger mange virksomheder at investere i deres medarbejdere i sådanne karrierecoachingforløb – med et stort, effektivt og værdifuldt udbytte.

Virksomheden har 100% et stort ansvar for din karriere. Og det har du i høj grad også. Det skal være god forretning for virksomheden, samtidig med at det er dit liv, det handler om.

Motivation og karriere

Motiverede medarbejdere giver bedre bundlinje for virksomheden og et mere rigt, aktivt liv for den enkelte person. Mange af dem, jeg har coachet, har også benyttet de tilegnede modeller, metoder, færdigheder og værktøjer (der jo har en menneskelig, psykologisk, udviklende tilgang kombineret med managementteorier og eksperttilgange) i deres dagligdag. Enten for dem selv eller til deres kolleger og medarbejdere.

Jeg benytter værktøjer, metoder, øvelser og modeller til afklaring af JobFundamentet; ”Det, der skal til for at have optimal arbejdsglæde og trivsel i et job” (fagligt, socialt, udviklings- og udfordringsmæssigt samt en række andre faktorer). Og dernæst enten en ændringsstrategi med en plan eller en søgestrategi med en plan for at opnå dette.

Se endvidere Planlægnings- og eksekveringsfasen, der er beskrevet under outplacement.

Det er dyrt for virksomheder at have medarbejdere, der mistrives, eller hvor trivsel er begrænset, og arbejdsindsatsen derfor ikke er optimal. Et karrierecoachingforløb er en rigtig god investering for alle parter.

En karrierecoach kan være den bedste gave og lige det, der skal til.

Happy beautiful old female businesswoman smiling looking away in office.