Veistrup & Co

Kurser, foredrag & workshops

High school students listening to lecture in classroom
High school students listening to lecture in classroom

Kurser

Undervisning, der inspirerer, guider og motiverer jer.

Kurserne kan ligge inden for et af mine specialer eller være specialudviklet og virksomhedsspecifikt. Og så selvfølgelig virksomhedstilpasset.

Undervisningen kan være af enkeltpersoner eller teams og kan forløbe som temadage, forløb eller i forbindelse med interne fokusområder. Måske er der i en periode behov for at sætte ekstra fokus på forandring og kommunikation i jeres virksomhed.

Vi kunne starte med et kick-off møde, derefter individuelle 1:1 seancer samt nogle opfølgningsworkshops af halve eller hele dages varighed. Afsluttende med et fællesmøde, hvor forløbet også blev afrundet.

Formen

Formen gør, at indlæringen bliver relevant og huskes. Den bliver også målrettet og portionsanrettet. Glæd jer til et miks af undervisning, gruppearbejde (ja, det er bare dét, der skal til, for at I rykker), delinger, fremlæggelser og drøftelser i plenum mm. Undervisningen er varieret og spækket med eksempler, der gør det levende og nærværende og drager jer med ind i temaets univers.

Eksempel på forløb

Det kunne være et 1-dages kursus, hvor du bliver en endnu bedre leder og kan udvikle din lederrolle til glæde for både dig selv og dine medarbejdere.

Eller et 1-dages kursus, hvor I lærer at spotte og håndtere stress – med en 1/2 dags opfølgning senere.

Eller et 2-dages kursus, hvor I har fokus på teamet, salg, samarbejde, trivsel, ledelse, motivation, mål, forandringer og kommunikation samt, hvordan I som enkeltpersoner såvel som team bliver løftet til næste niveau. Jeg udvikler også akademier, som består af flere dages undervisning og kursusdage samt individuelle udfordringer over en given periode. Alt sammen for at sikre, at niveauet løftes.

Det populære Ledelses Akademi løber over 1/2 år med både hele dage og 1:1-sessioner imellem.

Find det rigtige kursus til dig

Kontakt mig og få specialdesignet et kursus til jer.

Bunkernes forbandelse

Lær at planlægge din tid såvel på arbejdet som i privatlivet på en effektiv måde. Få fif, forståelse og nye strategier – så det virker bedre fremover.

Feedback

Feedback er et at de stærkeste udviklingsværktøjer! Få indsigt i – og motivation til – at give og modtage feedback. Med en tydelig, målrettet hensigt.

Forandringer og
hvad så?

Som deltager får du indsigt i, forståelse for og værktøjer til at kunne handle på det, der skal til for at blive bedre til at håndtere – og drive – forandringer.  Spækket med inspiration, konkrete tilgange og motivation.

Kender du
typen?

Formålet er, at du får indsigt i og værktøjer til at kunne spotte din egen og andres typer og dermed forstå, samarbejde med og kommunikere til hinanden på en effektiv måde.

Målrettet og
effektiv

Ved at deltage bliver du ført ind i en kommunikationsverden, hvor spændende vinkler tillæres på en gribende måde.

Lær at læse kropssprog

Mennesker gør ting af en årsag. Hjernen virker forskelligt, og vi er forskellige typer. 

Klar og
tydelig

Du får indsigt i og en større forståelse for, hvad der foregår under en samtale.

Spørgsmål og
nu'et

Formålet er, at du får indsigt i og forståelse for, hvad der findes af spørgsmålstyper.

Sådan håndterer du konflikter

Du lærer at analysere en konflikt, blive bevidst om parterne, få en øget forståelse samt værktøjer og modeller, der virker supereffektivt.

Motivation, energi og engagement

Formålet er, at du får indsigt i, motivation og værktøjer til at kunne handle på det, der skal til for at få den ønskede tilstand omkring motivation, energi og engagement.

Personlig udvikling - det er aldrig for sent

Som deltager får du indsigt i personlig (kompetence) udvikling samt en masse værktøjer og vinkler, der giver positive indsigter og indspark på den gode måde, samt lyst til at handle på udvalgte områder.

Præsentations-
teknik

Formålet er, at du lærer at sige noget på møder, præsentere, tale eller stå foran andre mennesker.

Fra stress og mistrivsel til overskud og glæde

Som deltager får du indsigt i og værktøjer til at kunne spotte egne og andres stresssignaler.

Work Life Balance & High Performance Habits

Formålet er, at du får indsigt, motivation og værktøjer til at kunne handle på det, der skal til, for at få den Work-Life Balance og de High Performance Habits, du ønsker.

Kommer snart...

Kommer snart...

”Den dybe indsigt og forståelse for hvad, der giver resultater i coaching, har jeg fået af Susanne. I sin praksis som Coach Trainer og Feedbacker er Susanne troværdig, skarp, præcis, kreativ og empatisk. Susanne er en meget autentisk person, og som coach er hun et forbillede. Jeg kan anbefale Susanne til alle, der ønsker varig forandring og fine resultater.”

- Lene Clemens, Senior specialist, Leadership Development, Vestas

Foredrag

Book et foredrag som inspiration, som indspark på kick-off, årsmøder, temadage, fokusområder, ledermøder, afdelingsmøder og kundearrangementer.

Jeg tager udgangspunkt i jeres virksomheds specifikke behov og tilpasser mit foredrag med portionsanrettet viden samt konkrete, relevante og implementerbare værktøjer. På den måde får I mest muligt ud af det, samt I når målet på den bedste og mest effektive måde. I kommer op på næste niveau, får et fælles sprog og et markant løft.

At ”rejsen” dertil endvidere er god, sjov og udviklende er bare en positiv sideeffekt.

Alle mine foredrag kan eventuelt følges op af individuelle 1:1 forløb, afdelingsevents eller flere på hinanden følgende temaer. Emnerne kan også afholdes som en workshop – altså halve eller hele dage med medarbejder- eller kundeinvolvering. Disse har stor effekt og forankring.

Businesspeople in a business conference

"Vi har - med succes - brugt Susanne Veistrup til teamdage. Susanne formår med sine mange års erfaring og viden at fange alles opmærksomhed på en involverende og super spændende måde med et smil og sjovt citat på læben. Teamet fået en masse gode værktøjer, som vi dagligt bruger og sparrer med hinanden omkring, hvilket bevirker, at man er på samme hold og ser fremad og ikke tilbage. Vi har haft stor glæde af teamdagene og vil igen i det nye år have en samling med Susanne for at få nye input til en travl hverdag, og hvordan vi sammen bliver endnu bedre som team. Vi, hos RDG, kan varmt anbefale Susanne Veistrup.”

– Charlotte Veilgaard Pedersen, SalesManager RetailDK, Rosendahl Design Group A/Se

Creative business team listening at a brainstorm meeting, close up, vertical

Workshops

En anden måde at samle hele teamet på er ved at deltage i en eller flere workshops i jeres virksomhed. Her er der fokus på at kombinere uddannelse, sjov, læring, øvelser og forankring.

Formen på mine workshops gør, at indlæringen bliver relevant og huskes.

Emnerne/indholdet kan tage udgangspunkt i et tema for dagen (hvis det er en seminardag eller firmadag, hvor I fx ønsker et eksternt indlæg).

Det kan også handle om:

  • Arbejdsglæde, trivsel, psykologisk tryghed og samarbejde
  • Kommunikation og det at sikre, at dine budskaber bliver modtaget, som du ønsker, og at I kommunikerer på samme frekvens
  • Håndtering af “besværlige” mennesker
  • Kommunikation og kropssprog
  • Konflikthåndtering
  • Feedback – Lær at give – og modtage – på en god og udviklende måde
  • Mænd og kvinders hjerne
  • Forandringer – og hvad de gør ved os?
  • Persontypologier – kender du typen?

Mulighederne er uendelige. Flere af overskrifterne spinder lidt over samme emne – andre igen er vidt forskellige. Sammen aftaler vi formål, målgruppe, indhold, kontekst og udbytte mm. af workshoppen.

Hvis I ønsker det, kan I også få afholdt emnerne som et foredrag á 1-2 timers varighed.

”Jeg vil blot dele med jer min begejstring over workshoppen i går, det var super. Susanne er en dygtig foredragsholder og et inspirerende menneske, der kan levere en vigtig og alvorlig pointe med humor. Det er rart at vide, at vi har sådan en ”ressource” tilknyttet huset ;o)”

– Lisbeth Skovhave

Hvem er jeg?

Jeg hedder Susanne Veistrup, er Professionel Erhvervscoach og arbejder målrettet med udvikling af enkeltpersoner og teams.

Min erhvervsfaglige rygsæk er fyldt godt op grundet en tung baggrund fra erhvervslivet inden for salg og ledelse på flere niveauer – suppleret med adskillige certificeringer. Jeg brænder for at skabe mærkbare resultater for både jer som virksomhed og dig som det enkelte individ.

Du kan læse mere om min baggrund og certificeringer her