Veistrup & Co

Kurser, foredrag & workshops

High school students listening to lecture in classroom
High school students listening to lecture in classroom

Kurser

Undervisning, der kan inspirere, guide, motivere. Som primær underviser – eller som medunderviser.

Indenfor et af mine specialer – eller specialudviklet og virksomhedsspecifik. Og så selvfølgelig virksomhedstilpasset.

Undervisning af enkeltpersoner og teams – som temadage, forløb eller i forbindelse med interne fokusområder. Det kunne være, at der i en periode skulle være fokus på forandring og kommunikation. 

Så kunne vi starte med et kick-off, derefter individuelt 1:1 seancer samt nogle opfølgningsworkshops af halve eller hele dages varighed og så afsluttende med et fællesmøde, hvor forløbet også blev afrundet.
Formen

Formen gør, at indlæring gøres relevant og huskes. Målrettes og portionsanrettes. Det vil være et miks af undervisning, gruppearbejde (ja, det er bare dét, der skal til, for at I rykker), delinger, fremlæggelser og drøftelser i plenum mm. Undervisningen er varieret og spækket med eksempler, der gør det levende og nærværende – og drager jer med ind i temaets univers.

Eksempel på forløb

Det kunne være et 1-dages kursus, hvor du bliver bedre som leder og kan udvikle din lederrolle. 

Eller et 1-dages kursus, hvor I lærer at spotte og håndtere stress – med en 1/2 dags opfølgning senere.

Eller et 2-dages kursus, hvor I har fokus på teamet, salget, samarbejdet, trivsel, ledelse, motivation, mål, forandringer og kommunikation samt, hvordan I som individer såvel som team løftes til næste niveau. Vi udvikler også akademier, som består af flere dages undervisning og kursusdage samt individuelle udfordringer over en given periode. Alt sammen for at sikre, at niveauet løftes.

Det populære Ledelses Akademi løber over 1/2 år med både hele dage og 1:1-sessioner imellem. 

”Den dybe indsigt og forståelse for hvad, der giver resultater i coaching, har jeg fået af Susanne. I sin praksis som Coach Trainer og Feedbacker er Susanne troværdig, skarp, præcis, kreativ og empatisk. Susanne er en meget autentisk person, og som coach er hun et forbillede. Jeg kan anbefale Susanne til alle, der ønsker varig forandring og fine resultater.”

- Lene Clemens, Senior specialist, Leadership Development, Vestas

Foredrag

Book et foredrag som inspiration, som indspark på kick-off, årsmøder, temadage, fokusområder,
ledermøder, afdelingsmøder og kundearrangementer.

Med udgangspunkt i virksomhedens specifikke behov tilpasses foredrag, undervisning og workshops med portionsanrettet viden samt konkrete, relevante og implementerbare værktøjer, så I får mest mulig ud af det, samt I når målet på den bedste og mest effektive måde. I kommer op på næste niveau, får et fælles sprog og et løft.

At ”rejsen” dertil endvidere er god, er bare en positiv, ekstra sideeffekt.

Alle foredrag kan eventuelt opfølges af individuelt 1:1 forløb, afdelingsevents – eller flere på hinanden følgende temaer. Emnerne kan også afholdes som en workshop – altså halve eller hele dage med medarbejder- eller kundeinvolvering. Dette har stor effekt og forankring.

 
 
Businesspeople in a business conference

"Vi har – med succes – brugt Susanne Veistrup til teamdage. Susanne formår med sin mange års erfaring og viden at fange alles opmærksomhed på en involverende og super spændende måde med et smil og sjovt citat på læben. Teamet fået en masse gode værktøjer, som vi dagligt bruger og sparrer med hinanden omkring, hvilket bevirker, at man er på samme hold og ser fremad og ikke tilbage. Vi har haft stor glæde af teamdagene og vil igen i det nye år have en samling med Susanne for at få nye input til en travl hverdag, og hvordan vi sammen bliver endnu bedre som team. Vi, hos RDG, kan varmt anbefale Susanne Veistrup.”

– Charlotte Veilgaard Pedersen, SalesManager RetailDK, Rosendahl Design Group A/S

Creative business team listening at a brainstorm meeting, close up, vertical

Workshops

Afholdelse af en eller flere workshops i firmaet, der kombinerer uddannelse, sjov, læring, øvelser og forankring.

Formen gør, at indlæring bliver relevant og huskes.

Emnerne/temaerne kan tage udgangspunkt i et tema for dagen (hvis det er en seminardag eller firma-dag, hvor du ønsker eksternt indlæg). 


Det kan også være noget om:

  • Arbejdsglæde, trivsel, psykologisk tryghed og samarbejde
  • Kommunikation og det at sikre, at mine budskaber modtages, som jeg ønsker, og at vi kommunikerer på samme frekvens 
  • Håndtering af “besværlige” mennesker
  • Kommunikation og kropssprog
  • Konflikthåndtering
  • Mænd og kvinders hjerne
  • Forandringer – og hvad de gør ved os?
  • Persontypologier – kender du typen?
    Der er masser af muligheder. Flere af overskrifter spinder over lidt samme emne – andre igen er vidt forskelllige. Lad os tales ved om formål, målgruppe, indhold, kontekst, outcome mm.

Du kan også få afholdt emnerne som et foredrag – á 1-2 timers varighed. Du kan følge linket direkte.

”Jeg vil blot dele med jer min begejstring over workshoppen i går, det var super. Susanne er en dygtig foredragsholder og et inspirerende menneske, der kan levere en vigtig og alvorlig pointe med humor. Det er rart at vide, at vi har sådan en ”ressource” tilknyttet huset ;o)”

– Lisbeth Skovhave